नेपाली भाषा
 • पहिलो चरणको जवाफ:

  (1A)(2A)
 • दोस्रो चरणको जवाफ:

  (1B)(2A)
 • तेस्रो चरणको जवाफ:

  (1A)(2B)
 • चौथो चरणको जवाफ:

  (1B)(2A)

पुरस्कार विवरण

विशेष पुरस्कार(एक जना) सात दिने चीनको भ्रमण
पहिलो पुरस्कार(हरेक साता दुइ जनालाई) पाँच सय रुपैयाँ बराबरकोमोबाइल रिचार्जकार्ड
दोस्रो पुरस्कार(हरेक साता बीस जनालाई) दुई सय रुपैयाँ बराबरकोमोबाइल रिचार्जकार्ड
सान्त्वना पुरस्कार(हरेक साता पचास जनालाई) पचास रुपैयाँ बराबरकोमोबाइल रिचार्जकार्ड

प्रतियोगिताको नियम

1、वेभसाइटमा गएर अनलाइनमा प्रश्नको जवाफ लेख्ने।

2、सबै पुरस्कार अनिवार्य रुपमा इमेलमै पठाइने र इमेलमै सम्पर्क गरिने भएकाले प्रभावकारी इमेल निश्चित गरेर लेख्नुहोला। गलत इमेल भयो अथवा इमेल परिवर्तन गर्नुभयो भने आफैँ जवाफदेही हुनुपर्नेछ।

3、यस पटकको प्रतियोगितामा सान्त्वना पुरस्कार, दोस्रो पुरस्कार, पहिलो पुरस्कार र विशेष पुरस्कार वितरण गरिनेछ।

4、हरेक साता सान्त्वना पुरस्कार, दोस्रो पुरस्कार तथा पहिलो पुरस्कार घोषणा हुनेछ। सबै कार्यक्रम समाप्त भएपछि हरेक सातामा सही जवाफ दिएका सहभागीहरु मध्येबाट विशेष पुरस्कार घोषणा गरिनेछ।

5、विशेष पुरस्कार विजेताले पुरस्कारको घोषणा भएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो नाम, सम्पर्क ठेगाना तथा पासपोर्टको कपि लगायत निजी आवश्यक कागजातहरु प्रदान गर्नुपर्नेछ। उल्लेखित मितिभित्रमा सम्पर्कमा नआएमा स्वतः पुरस्कार रद्द गरिनेछ।

6、प्रतियोगिताको समय अवधि

7、तियोगिताको संयोजकसँग कार्यक्रमको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार रहने छ।

बाँकीभिडियो